×
19 feb

Rozen snoeien

19 feb 2016

WANNEER:
Een prachtige volle struik met aan elke tak bloeiende rozen, dat is het ideaal als je rozen in de tuin hebt. De juiste grond en bemesting spelen een rol, maar snoeien in het voorjaar ook.
Als het overdag eind maart/begin april niet (meer) vriest, is dit het moment.

Doe het nu, maart/april.
Als u een roos nooit snoeit en gewoon laat groeien, krijgt u steeds meer lange takken en steeds minder bloemen, die ook nog alleen aan de verste uitlopers zitten. Snoeien is dus essentieel, als u straks een compacte struik vol bloemen wilt. Doe het bovendien niet veel later of vroeger dan nu. Ook al zijn de rozen al flink uitgelopen en verschijnen er al nieuwe blaadjes, toch is maart de ideale tijd om de struik te snoeien.

HET PRINCIPE:

Schep ruimte.
Allereerst verwijder duidelijk zichtbaar dood hout. Dan haalt u van de takken die elkaar kruisen, er één weg, anders gaan ze elkaar hinderen. Moet u een keuze maken, laat dan de dikste zitten.

Struikrozen:
Worden net boven het derde buitenoog van onderaf geteld gesnoeid.
( ca. 10 à 15 cm.)

Stamrozen:
Idem als struikrozen. Treurstamrozen hoevend daarentegen niet gesnoeid te
worden (alleen evt. vormsnoei.)

Klimrozen:
Bij klimrozen laat u de doorgaande (gesteltakken) zitten. De zijscheuten
hierop terugsnoeien tot op twee ogen. Gesteltakken en jonge takken aanbinden.
Na enkele jaren kunnen de takken van een klimroos gaan verhouten.
Zaag als het nodig is deze takken helemaal af, dit noemt men de zgn. verjongingssnoei. Over het algemeen verschijnen er snel nieuwe scheuten die op hun beurt weer een aantal jaren meekunnen.

Doorbloeiende klimrozen:
Snoeit u in maart/april.

Eenmaal bloeiende klimrozen, (de niet –doorbloeiende):
Deze bloeien op de takkenvan het vorige jaar, deze dus niet wegknippen. Na de bloei licht terugsnoeien, aan de rest van de takken zullen zich mooie bottels vormen.

Botanische en heesterrozen:
Deze hoeven in principe niet te worden gesnoeid. Ze bloeien op het oude hout. Bij wilde rozen geen uitgebloeide rozen verwijderen, omdat er anders geen bottels kunnen ontstaan.

DE TECHNIEK:

Bepaal de vorm
Trosrozen en grootbloemige rozen worden boven een oog gesnoeid dat naar de buitenkant van de plant wijst. Dit gebeurt om te voorkomen dat de takken naar binnen gaan groeien en elkaar in de weg gaan zitten. Een oog is de plek waar een nieuwe loot ontspringt. U kunt de takken vanaf het derde oog vanaf de hoofdtak snoeien.

Houdt het simpel
Goed materiaal is voor snoeien onontbeerlijk. Een scherpe, schone snoeischaar.
Stevige tuinhandschoenen voor de scherpe doornen. Klein schaartje om straks de
uitgebloeide rozen af te knippen.
Knip na het eerste vijfblad. Dit is een blad dat bestaat uit vijf blaadjes. Hierdoor zal
de roos snel weer nieuwe knoppen vormen.

Bemesten
Na het snoeien kan men meteen de rozen voor de eerste maal bemesten. Gebruik hiervoor een speciale rozenmest. Strooi de mest rondom de roos en hark deze lichtjes in. Daarna water geven.
Begin juli, na de eerst bloei verlangen de rozen een tweede bemesting. Na half juli mag er geen mest meer gegeven worden. Zo krijgen de rozen voldoende kans om af te rijpen voor de winter en zijn hierdoor beter bestand tegen strenge vorst.

Tuincentrum Princenbosch